Evropska unija

EU je zajednica koja posle 6 decenija svog postojanja broji čak 26 državnih članica. Politika Eu je doprinela unapređenju saradnje između država, unapređenju razumevanja, podsticanju raznolikosti. Zahtev za članstvo može da podnese svaka evropska država ali da bi jedna zemlja postala članica EU neophodno je da sprovede brojne političke i ekonomske reforme kako bi se društvo prilagodilo, postalo otvorenije i kako bi bilo spremno da prihvati prava i obaveze koje sa sobom nosi članstvo. EU je za zemlje koje se nalaze u procesu pristupanja, među kojima je I Srbija, osnovala poseban program finansijske pomoći koji se naziva instrument EU za pristupanje EU (IPA). Ukoliko ispunjava određene mere I poštuje načela za koje se zalaže EU, država može postati članica. Neke od načela za koje se EU zalaže su - poštovanje demokratije, sloboda, vladavina prava, prava manjina.

Ulazak Srbije u EU

22. decembar 2009. godine Srbija, a 21.01.2014. je započela pregovore o pristupanju EU, što predstavlja i poslednji korak ka članstvu u EU. Sa jedne strane, imamo Vladu Republike Srbije, a sa druge strane, Imamo države članice EU. Kao što smo već rekli, EU ima jasno uspostavljen sistem standarda, pravnih propisa i vrednosti kojima zemlja koja želi da postane njena članica treba da se prilagodi I da ih primenjuje. Trenutno pregovara o tome u kom narednom periodu će ona zadovoljavati sve uslove EU kako bi zvanično postala njena članica. EU je sve svoje pravne propise podelila na 35 poglavlja. Svako ime poglavlja govori o čemu se pregovara. Srbija je 10.12.2019. u pregovorima sa EU otvorila poglavlje 4, koje obuhvata pitanja koja se odnose na slobodno kretanje kapitala.Sa ovim poglavljem Srbija ima otvorenih ukupno 18 od 35 poglavlja, od kojih su i 2 poglavlja privremeno zatvorena: Poglavlje 25 (Nauka I istraživanje) I poglavlje 26 (Obrazovanje I kultura). Na kraju ovog pregovarčkog procesa, kada se sva poglavlja ispune, EU i Srbija zaključi će ugovor o pristupanju, u kome će biti zapisano i potpisano sve o čemu smo se tokom pregovora dogovorili.

Kontaktirajte nas na: