Pomoc EU Srbiji

EU odvaja značajna bespovratna sredstva, što znači da Srbija taj novac ne vraća, kako bi se sporovele sve neophodne političke I ekonomske promene koje dovode do boljeg rada Institucija, uspešnije ekonomije I boljeg kvaliteta zivota svakog pojedinca u našoj zemlji. Najveći investor, najveći trgovinski partner I najveći donator Srbije je definitivno EU. Sa više od 3 milijarde evra bespovratne pomoći u protekle 2 decenije, EU podrzava Srbiju kako bi postala spremna da pristupi uniji. Srbija je jedan od najvećih primalaca sredstava EU u svetu, sa oko 200 miliona evra godišnje. Zastava EU na školama, bibliotekama, spomenicima kulture, knjigama, bilbordima, I drugim publikacijama nam pokazuje da je EU značajno doprinela njihovoj izgradnji, obnovi i ulepšanju. Samo za reformu sistema obrazovanja na svim nivoima EU je donirala 86 miliona evra. Kao podrška civilnom društvu u period od 2014-2020. EU je dala 33 miliona evra. Za pomoć Srbiji, zbog poplava koje su je zadesile 2014. godine, EU je izdvojila 162,2 miliona evra. Takođe je obezbedila 65 hiljada evra humanitarnog finansiranja za pomoć najugroženijim ljudima zbog poplava koje su Srbiju ponovo zadesile 2019. Godine. Trgovinski obim Srbije sa EU u 2019. je iznosio čak 24 milijarde evra. EU je sa 6,5 miliona evra finansirala obnovu Golubačke tvrđave koja je trajala od septembra 2014. do maja 2016. godine i sprovedena je u okviru šireg projekta “Socijalno-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji” vrednog 19,5 miliona evra, koji je Evropska unija finansirala iz IPA fondova. U okviru istog projekta je sa 4,5 miliona evra izgrađen novi sistem vodosnabdevanja u Velikom Gradištu koji je omogućio neposrednu korist za 25.000 ljudi kao i poboljsanje turizma Gradišta koje se nalazi na Srebrnom jezeru. Takođe, finansirano je 17 manjih projekata kojim je značajno unapređena turistička ponuda na Dunavu. EU ulaže i u zaštitu i obnovu drugih spomenika kuture u Srbiji, jer Srbija i EU dele zajedničke vrednosti, među kojima važno mesto ima kulturna baština. Evropska unija uložila je u reform sektora energetike 555.000.000 evra. Od 2001. do 2006. godine, kroz CARDS (Program pomoci Zajednice za obnovu, razvoj istabilizaciju) donirano je 450 miliona evra. Od 2007. do 2013, kroz Instrument za pretpristupnu pomoć, sa više od 100 miliona evra finansirani su brojni projekti.

Pomoć EU protiv Covid-19

EU pomoc srbiji za vreme pandemije Sredstvima EU opremljene su mnoge bolnice širom Srbije. EU je značajno pomagala Srbiji u krizi Covid 19, kao i u prethodnim godinama dajući podršku zdravstvenom sektoru. Ovime je EU još jednom dokazala da je odani partner Srbiji, čak I u teškim vremenima. Od 93 miliona evra hitne pomoći koja je bila namenjena Srbiji, u borbi protiv virusa COVID-19, 15 miliona evra je bilo namenjeno za hitnu medicinsku opremu. Podrška osetljivim grupama: Romska zajednica – 100.000 evra u higijenskim paketim I hrani za romska naselja u 4 Srpska grada (Niš, Beograd, Valjevo, Subotica); Žene I starija lica u zabacenim mestima - 100.000 evra u higijenskim paketim za pomoc ovim licima u preko 50 opstina; Tranzitivni centri za migrante – 600.000 evra za ćebad, šatore, dušeke, jastuke, grejalice na gas itd. 567.000evra donirano je za upravljanje granicama na četiri lokacije, obezbeđujući dodatne šatore sa pratećom opremom. Ostatak novca biće preusmeren na oporavak malih I srednjih preduzeća kao I zaposlenosti, u saradnji sa spskim vlastima.

Kontaktirajte nas na: