Zaposljavanje mladih

Evropska komisija je nedavno pokrenula inicijativu za podršku zapošljavanju mladih, vrednu 22 milijarde eura, koja treba da pomogne da nove generacije imaju poslove. Naredni finansijski okvir podrške EU Srbiji, za period 2021-2027., predviđa poseban fokus na unapređenje položaja mladih, uključujući više sredstava prilike za učenje kroz program Erasmus+, i podršku u uvođenju Garancije za mlade, čije uvođenje je već podržavala. Oko 230.000 mladih ljudi u Srbiji, uzrasta od 15 do 30 godina, pripada “NEET” kategoriji koja označava pojedince koji nisu zaposleni, ne školuju se, niti pohađaju kurseve. Ovaj broj čini 20% ukupnog broja mladih u Srbiji. To je jedan od gorućih problema u EU i Srbiji jer nezaposlenost mladih vodi riziku od socijalne isključenosti. Srbija se suočava sa sličnim problemima kao i druge EU zemlje kad je reč o NEET kategoriji mladih. U Srbiji skoro 20% mladih pripada ovoj grupi. Položaj mladih je još ugroženiji kada uzmemo u obzir one koji su ranjivi po više osnova: mlade žene, mladi sa invaliditetom, mladi bez kvalifikacija, iz ruralnih sredina. U EU je trenutno najniži procenat NEET mladih za poslednjih deset godina i iznosi oko 12%. Budućnost jedne zemlje mnogo zavisi od njenih mladih ljudi, a mladi danas zavise mnogo od svih nas. Udružujemo snage i resurse da bismo obezedili podršku mladima za svetliju perspektivu u godinama koje dolaze Najveći broj „NEET“ mladih je uključen u mere aktivnog traženja posla. Ministarstvo priprema novi strateški okvir politike zapošljavanja za period 2021-2026. godine. Strategija će poseban akcenat staviti na radnu integraciju mladih, ali i inicijative i modele unapređenja zapošljivosti i podsticanja zapošljavanja mladih na nivou zemalja EU. Značajna pažnja biće posvećena i stvaranju uslova za zapošljavanje mladih sa visokim obrazovanjem, a samim tim, i za njihov ostanak u zemlji. U Evropskoj uniji zahvaljujući programu Garancija za mlade preko 24 miliona mladih ljudi ušlo na tržište rada, od kojih blizu 5 miliona koji su bili u NEET kategoriji.

Erazmus +

Erazmus+ je aktuelni program Evropske unije namenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je praktično nasledio i objedinio ranije programe Evropske unije u kojima je Srbija učestvovala – Tempus, Program za celoživotno učenje, Mladi u akciji i Erazmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama. U pripremi je novi program, koji će se sprovoditi od 2021. godine i obuhvatiće slične mogućnosti za mobilnost. Konkursi za pojedince (studente i akademsko i administrativno osoblje) koji potiču iz aktuelnog programa raspisivaće se i 2021., a delom i 2022. godine. Kada je reč o mogućnostima koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmena i stručnih praksi, kao i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa visokoškolskih institucija iz Srbije u zemljama koje učestvuju u programu. Konkretno, od početka trajanja programa pa zaključno sa konkursnim tokom 2018. godine, odobreno je ukupno 3610 odlaznih mobilnosti namenjenih studentima, kao i 3303 odlazne mobilnosti namenjene osoblju visokoškolskih ustanova u Srbiji. Nakon što je Republika Srbija 2019. godine stekla status punopravne učesnice Erazmus+ programa i postala programska zemlja, pored mobilnosti ka drugim programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska), počev od akademske 2019/2020. godine otvorila se mogućnost za mobilnost ka tzv. partnerskim zemljama, što su sve ostale zemlje Evrope i sveta koje učestvuju u Erazmus+ programu. Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost i projekata u svrhu učenja i sticanja novih veština, Erazmus+ pruža i mogućnost studiranja na nekom od takozvanih Erazmus Mundus zajedničkih master programa, koji podrazumevaju studiranje i sticanje master diplome na evropskim univerzitetima. Od 2014. do 2017. godine, ukupno 93 studenta iz Srbije je dobilo stipendije za studiranje na ovim master programima.

Kontaktirajte nas na: