Koliko znaš o EU i Srbiji

  1. Koje države mogu podneti zahtev za članstvo u EU?

  2. Koliko Srbija ima otvorenih poglavlja na pregovorima za ulazak u EU?

  3. Koliko iznosi bespovratna pomoć koju je EU dala Srbiji, kako bi postala spremna da pristupi uniji, u prethodnih 20 godina?

  4. Za vreme COVID-19 pandemije EU je Srbiji poslala hitnu medicinsku opremu u vrednosti od?

  5. Od kog datuma Srpskim državljanima nije potrebna viza kako bi ušli u neku od članica EU koja je potpisala Šengenski sporazum?

  6. Koliko dana, u 6 meseci, državljani Srbije mogu provesti u zemljama Šengenskog prostora?

  7. Sta su to NEET mladi?

  8. Koliko NEET mladih ima u Srbiji, a koliko u EU?

  9. Koje programe EU je objedinio Erazmus+?

  10. Koje godine je Srbija stekla status punopravne učesnice Erazmus+ programa?